Choď na obsah Choď na menu
 


Fionin príbeh

6. 11. 2010

Fiona žije na Severu,Severu v zemský stáji.Fiona byla druhá nejhezčí klisna z vůdců na Severu,Severu.Pár hřebců už po Fionu docela zírají.Fiona ale nevěděla jakýho hřebce si má vybrat.Bylo to pro ní hrozně těžký.Fiona šla stáje aby se najedla.Po jídlu šla zase Fiona ven a uviděla tam nějakýho pegase,kterýho ještě v životě neviděla.Ten pegas se taky podíval na Fionu a letěl zase zpátky domů.Fiona byla smutná,protože musel zase letět domů.Letecké stáje nebyli zas tak daleko od zemních koni.Anemone má například domov v mracích a tam se nikdo nedostane kromě pegasů.Zemní a lítací koně si můžou navštěvovat kdy chtějí.U nich to nebylo zakázané.Fiona si řekla že půjde za svou kamarádku Aurorou.Když Fiona vstoupila do leteckých stáji tak pár hřebců na ní zase zírali.Fiona je ignorovala a šla dál.Když dorazila k Auroře tak si začala s ní povídat.Fiona se zeptala jestli má Aurora taky hřebce.Aurora řekla že má hřebce jménem Rimfaxe a že už mají dvě hříbata.Fiona se zeptala kde její hříbata jsou.Aurora řekla že si asi hraje s ostatníma hříbatami na Severu,Severu.Fiona se ještě jak se jejich hříbátka jmenují.Aurora řekla že klisna se jmenuje Dawn je po Auroře a hřebeček se jmenuje Dusk a je po Rimfaxe.Fiona řekla že to jsou hezký jména.Fiona s Aurorou si kecali několik hodin.Pak Fiona řekla Auroře že musí jít domů.Fiona se rozloučila a šla do stáje.Fiona pak alyšela koně.Viděla uase toho pegase kterého viděla.Ten pegas se na Fionu díval.Fiona se na něho taky dívala.Fiona pak šla do stáje.Fiona si říkala jak se asi ten pegas jmenuje.Fiona naknec usnula.Ráno když se probudila tak se najedla ve stáji a pak šla si trochu vyběhnout.Toho pegase co včera vidšla tak ho dneska vůbec neviděla.Fiona čekala celý den až se ten pegas nekde objeví,ale nikde.Fiona si říkala že něco není v pořádku.Tak šla k leteckým stáji a šlä za svou kamarádkou Aurorou.Fiona se zeptala Aurory kde je ten pegas.Aurora se zeptala jakýho pegase myslí.Fiona ho tedy popsala.Aurora řekla že se jmenuje Phoenix.Fiony se jméno docela líbilo.Fiona si tedy zeptala kde Phoenix je že ho dneska neviděla.Aurora řekla že Phoenix někam odletěl a chtě se vrátit večer.Phoenix se ale nevrátil a všichni už dělají docela starosti.Fiona poděkovala Auroře a šla do stáje přemýšlet kam by mohl odletět.Fiona si vsadila že letěl asi do světa lidí a že je někdě uzavřený v nějaký stáji.Fiona si ale ještě uvědomila že je vlastně jeden z hlavních koní na Severu,Severu a mají za úkol dát všchno do pořádku.Fiona si vzala něco k jídlu a vyrazila.Za 10 minut byla Fiona už mezi světa lidí a Severu,Severu.Tak šla do světa lidí.Fiona věděla že jsou lidi hodně nezpečný a proto si dává pozor.Fiona zaprvé hledat v lese.Tam jsou často koně ze Severu,Severu a začala hledat v lese.Hledala asi celý den ae po Phoenix ani stopa.Fiona viděla něco vzádub a svítí to.Ona si šla na to kouknout.Byl to vlas od koně ale svítil zářivě.Fiona věděla že tu Phoenix byl.Vlas od Phoenixe ukazovalo rovně tak šla rovně podle vlasů.Za pár minut byla u nějakého domků.Ono se tam poříd svítilo takže Fiona věděla že ještě nespí.Fiona so šla vyhledat nějaké bezpečné místo na spaní.Fiona byla asi 8 metrů od toho domků pryč a schovala se vedle keřů aby jí neviděli.Nakonec Fiona usnula.Ráno se Fiona se hodně brzo probudila,ale musela brzo vstávat než vstane myslivec.Fiona se rychle najdela a šla k tomu domku.Vedle domku byla stáj,ale celá jako velká krabice a zamčená ještě k tomu.Fiona nesmí f¨do tý stáje kopat,jinak by jí ten myslivec uslyšel a chytil by Fionu.Tak šla tedy Fiona pomalu a potichu do toho domků.Bála se ale musela to udělat.Fiona šla pomalu a velmi tiše.Na jednom stole objevila klíče.Fiona je tedy vzala a šla zase rychle ven.Jenže ona nedokázala odemknout ty dveře.Jeden zajíc Fionu sledoval a šel za ní.Zajíc se jí zeptal jestli nechce pomoct ty dveře odemknout.Fiona s tim souhlasila a dala zajíce ty klíče.Zajíc tedy vzal klíče a odemknul stáj.Fiona zajícovi poděkovala a zajíc šel rovnou pryč.Phoenix tam ležel a nehnul se.Fiona šla do stáje a zkontrolovala ho jestli je v pořádku.Ona se naklonila k němu a odposlouchává jestli ještě žije.Fiona slyšela jak dýchá takže ještě žije.Fiona se ho pokoušela probudit,ale nešlo to.pořád spal.Fiona do něho pořád lehce strkala.Nakonec Phoenix otevřel pomalu oči a podíval se.Phoenix se zeptal Fiony co tady dělá.Fiona řekla že mu to vysvětlí až potom a že musejí rychle pryč.Phoenix ale řekl že je stáj přeci jen zamčená.Fiona ale řekla že je odemčená.Phoenix se pokusil vstávat ale moc mu to nešlo.Fiona mu pomáhala a nakonec se jen postavil.Phoenix šel a Fiona mu pomohla aby se dostali ven.Phoenix příjímá světla slunce a už byl v pořádku.Fiona řekla že asi ten myslivec probudil.Phoenx se lekl a hned letěl.Fiona ihned běžela.Myslivec se šel podívat do stáje a pěkně se naštval.Myslivec si řekl že se na to vykašle že už ho stejně nechytí.Phoenix pak přistal vedle Fiony a poděkoval za záchranu.Kdyby Fiona nebyla tak by mohl umřít.Fiona se ptala Phoenixe proč by umřel kdyby ona nebyla.Phoenix říkal že bez slunce a měsíce nemůže žít,protože on přijímá to světlo a tím získává energie,ale jak ho ten myslivec zavřel do tý temné stáje tak jeho energie slábla čím dál víc a víc a za několik dní mohl zemřít.Phoenix a Fiona měli takový pocit že si asi padli do oka.Tak šli společně zpátky na Sever,Sever.Phoenix ale tentokrát neletěl.Tentokrat šel vedle Fiony.Jak dorazili do letecké stáje tak všechny pegase šli Phoenixe přivítat.Hlavní koně Bella,Jewel a Thunder o tý záchraně Phoenixe slyšeli.Tak proto dali Fionu medajlii za to že zachránila pegase Phoenixe.Fiona bya ráda že udělala dobrý skutek.Phoenix se zeptal Fiony jestli nechce být jeho klisnou.Fiona s tim souhlasila a přitulila se k Phoenixovi.Fiona a Phoenix měli za několik měsíců dvě hříbátka.Jednoho hřebečka jménem Finix a jednu klisnu jménem Phoena. Fiona žije na Severe, Severu v krajinský stáji.Fiona bola druhá najkrajšia kobyla z vodcov na Severe, Severu.Pár žrebcov už po Fionu docela zírají.Fiona ale nevedela akého žrebca si má vybrat.Bylo to pre ňu hrozne těžký.Fiona šla stajne aby sa najedla.Po jedlu šla zase Fiona von a uvidela tam nejakého Pegas, Ktorého ešte v živote neviděla.Ten Pegas sa taky pozrel na Fionu a letel zase späť domů.Fiona bola smutná, pretože musel zase letieť domů.Letecké stajne neboli zas tak ďaleko od zemných koni.Anemone má napríklad domov v mrakoch a tam sa nikto nedostane okrem pegasů.Zemní a lietacie kone si môžu navštevovať kedy chtějí.U nich to nebolo zakázané.Fiona si povedala že pôjde za svoju kamarátku Aurorou.Když Fiona vstúpila do leteckých stojiskách tak pár žrebcov na nej zase zírali.Fiona je ignorovala a šla dál.Když dorazila k Aurore tak si začala s ňou povídat.Fiona sa spýtala či má Aurora taky hřebce.Aurora povedala že má žrebca menom Rimfaxe a že už majú dve hříbata.Fiona sa spýtala kde jej žriebätá jsou.Aurora povedala že si asi hrá s ostatnému hříbatami na Severe, Severu.Fiona sa ešte ako sa ich žriebätko jmenují.Aurora povedala že kobyla sa volá Dawn je po Aurore a žrebček sa volá Dusk a je po Rimfaxe. Fiona povedala že to sú pekný jména.Fiona s Aurorou si kecali niekoľko hodin.Pak Fiona povedala Aurore že musí ísť domů.Fiona sa rozlúčila a išla do stáje.Fiona potom alyšela koně.Viděla uase toho Pegasa ktorého viděla.Ten Pegas sa na Fionu díval.Fiona sa na neho taky dívala.Fiona potom išla do stáje.Fiona si hovorila ako sa asi ten Pegas jmenuje.Fiona naknec usnula.Ráno keď sa prebudila tak sa najedla v stajni a potom išla si trochu vyběhnout.Toho Pegasa čo včera vidšla tak ho dneska vôbec neviděla.Fiona čakala celý deň až sa ten Pegas nekde objaví, ale nikde.Fiona si hovorila že niečo nie je v pořádku.Tak šla k leteckým stajni a išla za svojou kamarátkou Aurorou.Fiona sa spýtala Aurory kde je ten Pegas. Aurora sa spýtala akého Pegasa myslí.Fiona ho teda popsala.Aurora povedala že sa volá Phoenix.Fiony sa meno docela líbilo.Fiona si teda opýtala kde Phoenix je že ho dneska neviděla.Aurora povedala že Phoenix niekam odletel a chtiac sa vrátiť večer.Phoenix sa ale nevrátil a všetci už robia docela starosti.Fiona poďakovala Aurore a išla do stajne premýšľať kam by mohol odletět.Fiona si stavila že letel asi do sveta ľudí a že je niekedy uzavretý v nejaký stáji.Fiona si ale ešte uvedomila že je vlastne jeden z hlavných koní na Severe, Severu a majú za úlohu dať všchno do pořádku.Fiona si vzala niečo k jedlu a vyrazila.Za 10 minút bola Fiona už medzi sveta ľudí a Severu, Severu.Tak šla do sveta lidí.Fiona vedela že sú ľudia veľa nezpečný a preto si dáva pozor.Fiona po prvé hľadať v lese.Tam sú často kone zo Severu, Severu a začala hľadať v lese.Hledala asi celý deň ae po Phoenix ani stopa.Fiona videla niečo vzádub a svieti to.Ona si išla na to kouknout.Byl to vlas od koňa ale svietil zářivě.Fiona vedela že tú Phoenix byl.Vlas od Phoenixa ukazovalo rovno tak šla rovno podľa vlasů.Za pár minút bola u nejakého domků.Ono sa tam zaobstará svietilo takže Fiona vedela že ešte nespí. Fiona VOVP šla hľadať nejaké bezpečné miesto na spaní.Fiona bola asi 8 metrov od toho domčekov preč a schovala sa vedľa kríkov aby jej neviděli.Nakonec Fiona usnula.Ráno sa Fiona sa veľa čoskoro prebudila, ale musela skoro vstávať ako vstane myslivec.Fiona sa rýchlo najdlhšie a šla k tomu domku.Vedle domčeka bola stajňa, ale celá ako veľká krabica a zamknutá ešte k tomu.Fiona nesmie f ° do tý stajne kopať, inak by jej ten poľovník počul a chytil by Fionu.Tak šla teda Fiona pomaly a potichu do toho domků.Bála sa ale musela to udělat.Fiona šla pomaly a veľmi tiše.Na jednom stole objavila klíče.Fiona je teda vzala a šla zase rýchlo ven.Jenže ona nedokázala odomknúť tie dveře.Jeden zajac Fionu sledoval a šiel za ňou . Zajac sa jej opýtal či nechce pomoct tie dvere odemknout.Fiona s tým súhlasila a dala zajaca tie klíče.Zajíc teda vzal kľúče a odemknul stáj.Fiona zajacovité poďakovala a zajac šiel rovno pryč.Phoenix tam ležal a nepohol se.Fiona išla do stajne a skontrolovala ho jestli je v pořádku.Ona sa naklonila k nemu a odpočúva jestli ešte žije.Fiona počula ako dýcha takže ešte žije.Fiona sa ho pokúšala zobudiť, ale nešlo to.pořád spal.Fiona do neho stale ľahko strkala.Nakonec Phoenix otvoril pomaly oči a pozrel se.Phoenix sa opýtal Fiony čo tu dělá.Fiona povedala že mu to vysvetlí až potom a že musia rýchlo pryč.Phoenix ale povedal že je stabilný predsa len zamčená.Fiona ale povedala že je odemčená.Phoenix sa pokúsil vstávať ale moc mu to nešlo.Fiona mu pomáhala a nakoniec sa len postavil.Phoenix išiel a Fiona mu pomohla aby sa dostali ven.Phoenix prijíma svetla slnka a už bol v pořádku.Fiona povedala že asi ten poľovník probudil.Phoenx sa zľakol a hneď letel. Fiona ihneď běžela.Myslivec sa šiel pozrieť do stajne a pekne sa naštval.Myslivec si povedal že sa na to vykašľať že už ho rovnako nechytí.Phoenix potom pristál vedľa Fiony a poďakoval za záchranu.Kdyby Fiona nebola tak by mohol umřít.Fiona sa pýtala Phoenixa prečo by umrel keby ona nebyla.Phoenix říkal že bez slnka a mesiaca nemôže žiť, pretože on prijíma to svetlo a tým získava energia, ale ako ho ten poľovník zavrel do tý temnej stajne tak jeho energia slabla čím ďalej viac a viac a za niekoľko dní mohol zemřít.Phoenix a Fiona mali taký pocit že si asi padli do oka.Tak šli spoločne späť na Sever, Sever.Phoenix ale tentoraz neletěl.Tentokrat šiel vedľa Fiony.Jak dorazili do leteckej stajne tak všetky Pegasa šli Phoenixa přivítat.Hlavní kone bella, Jewel a Thunder o tý záchrane Phoenixa slyšeli.Tak preto dali Fionu medajlii za to že zachránila Pegasa Phoenixe.Fiona bya ráda že urobila dobrý skutek.Phoenix sa opýtal Fiony či nechce byť jeho klisnou.Fiona s tim súhlasila a pritúlila sa k Phoenix . Fiona a Phoenix mali za niekoľko mesiacov dve hříbátka.Jednoho hřebečka mene Finix a jednu kobylu menom Phoena.

Obrázok

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

hele jak udelat aby mi kone mnli hribata

(katka, 29. 1. 2012 12:09)

jak udelat aby mi kone mneli hribata

Nemôžem ju nájsť

( Allis, 2. 1. 2011 20:15)

Nemôžem nájsť Fionin kod.