Choď na obsah Choď na menu
 


Bellin príbeh

6. 11. 2010

Bella žije na Severu,Severu v zemský stáji.Každý hřebec Bellu miloval,protože byla zrovna je nejhezčí klisna na Severu,Severu.Jenže Bella nevědela jakýho hřebce si má vybrat a tak šla radši do stáje.Ona přemýšlila jaký hřebec by se k ní hodil.No myslela samozřejmě na černýho.Bella si říkala že černý hřebec by byl pro ní ideální,ale existujou na Severu,Severu několik černých hřebců.Na Thundera tedy nemyslela,protože už má jednu klisnu jménem Iduna a mají už dávno společně hříbě jménem Santee.Bella si tedy rozhodla že půjde nějakýho černýho hřebce hledat.Tak tedy vyrazila a hledala.Koukala všde ze strany na stranu ale hřebci na ní jenom zírali.Když hledala dál tak pak si všimla že za ní jdou ty hřebci.Belly to teda pěkně naštvalo a šla otráveně do stáje.Všichni hřebci si říkali co s ní je.Jeden černý hřebec odpověděl že na ní pořád koukají a že pořád chodějí za ní a to jí tak tolik naštvalo.Žadný z těch hřebců nevěděl kdo to je.Oni ho ještě nikdy neviděli.Ten černý neznáí hřebec jenom žral trávu a nezíral tak tolik na Bellu jako ostatní.On se jenom nažral trávy a šel do stáje.Mezitím Bella ležela ve stáji a naštvaně se koukala.Bella si rozhodla že uteče.Ona už má toho plné zuby že hřebce pořád chodějí za ní a že na ní zírají.Když bylo večer tak si Bella vzala jídlo a rozhlídla jestli všichni spali.Vzduch byl čistý a tak běžela pryč.Jeden z těch černých hřebců to uslyšel a šel za Bellou ale tak aby ho neviděl.Bela nevěděla kam jít tak prostě někam šla.Za 1 hodinu už byla moc unavená a tak si někam lehla pod strom a usnula.Ten černý hřebec si lehnul nedaleko od Belly a taky usnul.Ráno Bella slyšela hlas koně a nakonec toho černýho hřebce chytli.Chtěli ještě Bellu ale ona naštěstí ještě utekla.Bella ale šla úpně někam jinam a šla přímo do pasti a chytli jí taky nakonec.Bellu a toho černýho hřebce nakonec strčeli do stáje.Černý hřebec se ale bránil a nechtěl tam jí,ale nakonec ho tam taky strčili.Bella si lehla a smutně koukala.Ten černý hřebec se na ní kouknul a říkal že se jemnuje Bella že jo.Bella řekla že se tak jmenuje a odkud to ví když ho nezná.Ten černý hřebec se představila řekl že se jmenuje Bello.Bello řekl že žije velice dlouho na Severu,Severu a nikdo ho tam nezná.Bella se nějakt trochu divila,protože se podobně jmenují.Farmáře pak Bello vzali ze stáje.Oni chtěli na něm jezdit.Ale oni nevěděli že se na divokým koni moc nedá jezdit.Oni mu nasadili sedlo.Bellovi se to vůbec nelíbilo a začal nějakt vyvádět az divočit.Bella to všechno sledovala.Prvný farmář na něm jezdil Bello byl na začátku vklidu ale pak si pokusil toho farmឨře vyhodit ze sedla a podařilo se mu to.Pak už na něm radši nejezdili.Famrmáře dali Bello do stáje a vyndali Bellu ze stáje.Bella ale nechtěla tak je farmáře tahali.Belly to nebylo příjemné.Bello se nějakt na to naštvaně koukal a začal kopat do stáje.Nakonec tu stáj zničil a běžel hned za Bellou.Bello prokousnul provaz a společně běželi pryč.Farmáře si vzali koně a hned za nima běželi.Bella a Bello běželi do lesa.Byla tam zrovna řeka a Bello skočil hned prvný.Bella se rozeběhla.Bella ale zakopla a spadla do vody.Proud jí táhnul pryč a nemohla se dostat ven.Bella volala o pomoc.Bello běžel za Bellou.Bello tam viděl skálu a rychle se rozeběhnul a skočil do vody za Bellou.Bella se už topila.Bello se potopil a vzal Bellu na svoje záda.Bello se pokusil vrátit ale bylo to těžký.Ten proud ho táhnul čím dál víc a za nima byl zrovna velký vodopád.Bello se snažil ze všech silou se dostat zpátky,ale bylo pozdě.Oba dva spadli přímo dolů.Bello pak se vynořil a držel se kmenu stromu který byl ve vodě.Bella byla na břehu a ležela tam.Bello hned běžel za ní a zeptal se jestli je v pořádku.Bella řekla že jí nějakt všechno bolí.Bello se k ní lehnul a zůstal u ní.Bello pak ale řekl že musejí jít někam jinam než je zase chytnou.Bella řekla že je moc unavená a nemůže nikam jít.Bello pak řekl ať vyleze na jeho záda.Bella tedy vlezla na Bellovi záda a Bello šel.Bella nakonec usnula na Bellovi záda.Bello zatím šel dál a vyhledal něco aby mohli spát.Viděl tam nějaký starý velký strom.Byla tam velká díra a vešel se tam aspoň medvěd.Tak tam šel a položil Bellu.Bello vedle ní spal a usnul.Ráno se Bello probudil jako prvný.Vylezl a šel se napít pak šel hledat jídlo.Bello nakonec našel trávu a položil to před Bellou aby to mohla jíst.Mezitím než Bella vstane tak se jde najíst.Bella se probudila a viděla před sebou tu trávu.Bella začala tu trávu jíst.Pak viděla před sebou Bello a viděla jak žere trávu.Bella vylezla a šla se napít.Bello se zeptal Belly jestli je už v pohodě.Bella řekla že je už v poho.Bello řekl že by měli jít zpátky na Sever,Sever.Bella ale řekla že se tam nechce vrátit.Bello hádá:Hřebce na ní pořád zírají a pořád chodějí za ní.Bella se zeptala odkud to ví.Bello řekl že to viděl.Bello řekl Belly ať jde za nim.Bello jí chce něco ukázat.Bella šla za Bello.Za pár minut byli u nějakého nádherného místa.Bella se divila a podívala se kolem sebe.Bella se Bellovi kde jsou.Bello odpověděl že tam vyrustál.Nádherný vodopády,čerstvá tráva,samí velký stromy a velká jeskyně.Bello už tam dlouho nebyl.Bella se zeptala Bellovi jak tady žil.Bello řekl:Je to dlouhý příběh.Bello tady odmalička vyrůstál s maminkou as tatínkem.Když mu bylo asi 2 tak ty farmáře jeho rodiče chytli a prodávali je.Bello byl hrozně smutný a musel si poradit sám.Za 5 let potom ho farmáře nakonec taky našli,ale Bello naštěstí mohl včas utéct.Nakonec dopadl na Sever,Sever.Belly to je hrozně líto co se s jeho rodičema stalo.Bello řekl že je to v poho,ale je pořád smutný že jeho rodiče už dlouho neviděl.Bella řekla že se jí něco podobnýho stalo a že svoje rodiče taky dlouho neviděla.Bella s Bello byli v tom lese asi týden a užili si velkou zábavu.Koně si ale už dělali velké starosti kde je Bella.Hlavně vůdce Severu,Severu si dělali starosti,protože Bella je kapitánka z vůdců a nevěděli co mají dělat a takový.Bella s Bello žili docela šťastně a spokojeně v lese,ale najdenou se objevili zase ty farmáře.Bello tušil že je tady najdou.Bello řekl že musejí zase zpátky na Sever,Sever.Je jediná možnost.Bella ale odtud nechtěla odejít.Je to tam hrozně krásný.Bello ale říkal že je to nebezpečné a že mužou je klidně zabít.Bello řekl že se Bella musí rozhodnout buď její život nebo les.Bella na tom nachvíli přemýšlela a rozhodla se nakonec že se vrácejí na Sever,Sever.Bella s Bello běželi co nejrychleji a pokuseli se vrátit na Sever,Sever.Farmáře je ale viděli a šli za nima s koňma.Bella s Bello běželi dál ale padli do pasti a nemohli běžet dál.Bella se hrozně bála.Bello ale ne a začal na ně útočit.Bello schodil ty farmáře z jejich koní a Bella s Bello běželi dál.Za pár minut už byli zpátky na Sever,Sever.Vůdce Fiona,Jewel a Thunder jí šli přivítat.Oni byli rádi že se Bella vrátila.Bella představovala Bello.Všechny se poznali a hned se spřátelili.Bella šla do stáje se najíst a napít.Bello šel k ní a zeptal jestli nechce být jeho klisna.Bella s tim souhlasila a přitulila se k Bello.Bella byla ráda že našla toho pravýho hřebce kterýho vždycky představovala.Za několik měsíců měli Bella s Bello malýho hřebečka jménem Bellisimo.Bellisimo byl takový malý toulavec a rád si hraje s ostabíma hříbatama.Bella,Bello a Bellisimo žili hrozně šťastně. Bella žije na Severe, Severu v krajinský stáji.Každý žrebec Bellu miloval, pretože bola zrovna je najkrajší kobyla na Severe, Severu.Jenže Bella nevedela akého žrebca si má vybrať a tak šla radšej do stáje.Ona přemýšlila aký žrebec by sa k nej hodil . No myslela samozrejme na černýho.Bella si hovorila že čierny žrebec by bol pre ňu ideálny, ale existuju na Severe, Severu niekoľko čiernych hřebců.Na Thunder teda nemyslela, pretože už má jednu kobylu menom Idun a majú už dávno spolu žriebä mene Santee. bella si teda rozhodla že pôjde nejakého černýho žrebca hledat.Tak teda vyrazila a hledala.Koukala všde zo strany na stranu ale žrebce na nej jenom zírali.Když hľadala ďalej tak potom si všimla že za ňou idú tie hřebci.Belly to teda pekne naštvalo a šla otrávene do stáje.Všichni žrebcovi si hovorili čo s ňou je.Jeden čierny žrebec odpovedal že na nej stále pozerajú a že pořád chodějí za ňou a to jej tak toľko naštvalo.Žadný z tých žrebcov nevedel kto to je.Oni ho ešte nikdy nevideli . Ten čierny nepoznám žrebec jenom žralo trávu a nezíral tak toľko na Bellu ako ostatní.On sa jenom Dozrel trávy a šiel do stáje.Mezitím Bella ležala v stajni a nahnevane sa koukala.Bella si rozhodla že uteče.Ona už má toho plné zuby že žrebca pořád chodějí za ňou a že na nej zírají.Když bolo večer tak si Bella vzala jedlo a rozhlídla jestli všetci spali.Vzduch bol čistý a tak bežala pryč.Jeden z tých čiernych žrebcov to počul a išiel za Bello ale tak aby ho nevidel. bela nevedela kam ísť tak proste niekam šla.Za 1 hodinu už bola moc unavená a tak si niekam ľahla pod strom a usnula.Ten čierny žrebec si ľahol neďaleko od Belly a taky usnul.Ráno Bella počula hlas kone a nakoniec toho černýho žrebca chytili. chceli ešte Bellu ale ona našťastie ešte utekla.Bella ale išla upne niekam inam a išla priamo do pasce a chytili jej taky nakonec.Bellu a toho černýho žrebca nakoniec strčeli do stáje.Černý žrebec sa ale bránil a nechcel tam jej, ale nakoniec ho tam taky strčili.Bella si ľahla a smutne koukala.Ten čierny žrebec sa na nej kouknul a hovoril že sa jemnuje Bella že jo.Bella povedala že sa tak volá a odkiaľ to vie keď ho nezná.Ten čierny žrebec sa predstavila povedal že sa volá Bello . Bello povedal že žije veľmi dlho na Severe, Severe a nikto ho tam nezná.Bella sa najaktuálnejšiu trochu čudovala, pretože sa podobne jmenují.Farmáře potom Bello vzali zo stáje.Oni chceli na ňom jezdit.Ale oni nevedeli že sa na divokým koni moc nedá jezdit.Oni mu nasadili sedlo.Bellovi sa to vôbec nepáčilo a začal najaktuálnejšiu vyvádzať az divočit.Bella to všetko sledovala.Prvný farmár na ňom jazdil Bello bol na začiatku vklidu ale potom si pokúsil toho farmáž ˘ re vyhodiť zo sedla a podarilo sa mu to.Pak už na ňom radšej nejezdili.Famrmáře dali Bello do stajne a vybrali Bellu zo stáje.Bella ale nechcela tak je farmára tahali.Belly to nebolo příjemné.Bello sa najaktuálnejšiu na to naštvane pozeral a začal kopať do stáje.Nakonec tú stajňa zničil a bežal hneď za Bellou.Bello prokousnul povraz a spoločne bežali pryč.Farmáře si zobrali koňa a hneď za nima běželi.Bella a Bello bežali do lesa.Byla tam zrovna rieka a Bello skočil hneď prvný.Bella sa rozeběhla.Bella ale zakopla a spadla do vody.Proud jej ťahal preč a nemohla sa dostať ven.Bella volala o pomoc.Bello bežal za Bellou.Bello tam videl skalu a rýchlo sa spustil a skočil do vody za Bellou.Bella sa už topila.Bello sa potopil a vzal Bellu na svoje záda.Bello sa pokúsil vrátiť ale bolo to těžký.Ten prúd ho ťahal čím ďalej viac a za nima bol zrovna veľký vodopád.Bello sa snažil zo všetkých silou sa dostať späť, ale bolo pozdě.Oba dva spadli priamo dolů.Bello potom sa vynoril a držal sa kmeňa stromu ktorý bol vo vodě.Bella bola na brehu a ležala tam.Bello hneď bežal za ňou a spýtal sa či je v pořádku.Bella povedala že jej najaktuálnejšiu všetko bolí.Bello sa k nej ľahol a zostal u nej. Bello potom ale povedal že musia ísť niekam inam ako je zase chytnou.Bella povedala že je moc unavená a nemôže nikam jít.Bello potom povedal nech vylezie na jeho záda.Bella teda vliezla na Bellovi chrbát a Bello šel.Bella nakoniec zaspala na Bellovi chrbát . Bello zatiaľ išiel ďalej a vyhľadal niečo aby mohli spát.Viděl tam nejaký starý veľký strom.Byla tam veľká diera a vošiel sa tam aspon medvěd.Tak tam išiel a položil Bellu.Bello vedľa nej spal a usnul.Ráno sa Bello prebudil ako prvý . Vyliezol a išiel sa napiť potom šiel hľadať jídlo.Bello nakoniec našiel trávu a položil to pred Bello aby to mohla jíst.Mezitím ako Bella vstane tak sa ide najíst.Bella sa prebudila a videla pred sebou tú trávu.Bella začala tú trávu jesť. Potom videla pred sebou Bello a videla ako žerie trávu.Bella vyliezla a išla sa napít.Bello sa opýtal Belly či je už v pohodě.Bella povedala že je už v poho.Bello povedal že by mali ísť späť na Sever, Sever.Bella ale povedala že sa tam nechce vrátit.Bello háda: žrebca na nej stále zízajú a pořád chodějí za ní.Bella sa spýtala odkiaľ to ví.Bello povedal že to viděl.Bello povedal Belly nech ide za nim.Bello jej chce niečo ukázat.Bella šla za Bello.Za pár minút boli u nejakého nádherného místa.Bella sa divila a pozrela sa okolo sebe.Bella sa Bellovi kde jsou.Bello odpovedal že tam vyrustál.Nádherný vodopády, čerstvá tráva, samí veľký stromy a veľká jeskyně.Bello už tam dlho nebyl.Bella sa spýtala Bellovi ako tu žil.Bello povedal: Je to dlhý příběh.Bello tu odmalička vyrastal s mamou as tatínkem.Když mu bolo asi 2 tak tie farmára jeho rodičia chytili a predávali je.Bello bol hrozne smutný a musel si poradiť sám.Za 5 rokov potom ho farmára nakoniec taky našli, ale Bello našťastie mohol včas utéct.Nakonec dopadol na Sever, Sever.Belly to je hrozne ľúto čo sa s jeho rodičema stalo.Bello povedal že je to v poho, ale je pořád smutný že jeho rodičia už dlho neviděl.Bella povedala že sa jej niečo podobnyho stalo a že svoje rodičia taky dlho neviděla.Bella s Bello boli v tom lese asi týždeň a užili si veľkú zábavu.Koně si ale už robili veľké starosti kde je Bella.Hlavně vodca Severu, Severu si robili starosti, pretože Bella je kapitánka z vodcov a nevedeli čo majú robiť a takový.Bella s Bello žili docela šťastne a spokojne v lese, ale najdenou sa objavili zase tie farmáře.Bello tušil že je tu najdou.Bello povedal že musia zase späť na Sever, Sever.Je jediná možnost.Bella ale odtiaľ nechcela odejít.Je to tam hrozne krásný.Bello ale vravel že je to nebezpečné a že môžu sa pokojne zabít.Bello povedal že sa Bella musí rozhodnúť buď jej život alebo les.Bella na tom nachvíli premýšľala a rozhodla sa nakoniec že sa vracajú na Sever, Sever.Bella s Bello bežali čo najrýchlejšie a pokuseli sa vrátiť na Sever, Sever.Farmáře je ale videli a išli za nima s koňma.Bella s Bello bežali dál ale padli do pasce a nemohli bežať dál.Bella sa hrozne bála.Bello ale nie a začal na ne útočit.Bello schodil tie farmára z ich koní a Bella s Bello bežali dál.Za pár minút už boli späť na Sever, Sever.Vůdce Fiona , Jewel a Thunder jej šli přivítat.Oni boli radi že sa Bella vrátila.Bella predstavovali Bello.Všechny sa spoznali a hneď sa spřátelili.Bella išla do stajne sa najesť a napít.Bello išiel k nej a opýtal či nechce byť jeho klisna.Bella s tim súhlasila a pritúlila sa k Bello.Bella bola rada že našla toho pravýho žrebca Ktorého vždycky představovala.Za niekoľko mesiacov mali Bella s Bello malýho hřebečka mene Bellisimo.Bellisimo bol taký malý toulavec a rád si hrá s ostabíma hříbatama.Bella, Bello a Bellisimo žili hrozne šťastne.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.